Investice

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ S REALDATA PARTNER

Zaměřujeme se na financování projektů v oblasti nemovitostí a developerských projektů. Naší hlavní konkurenční výhodou je schopnost rychlého posouzení navrhovaného projektu. Díky znalosti trhu a komplexní situace klienta zároveň adekvátně zajišťujeme možná rizika. Právě rychlost celého procesu – od posouzení po poskytnutí prostředků – je naší největší přidanou hodnotou.

Obliba investic do nemovitostí

Na pozadí ekonomické nejistoty, nestálosti na burzách, podnikových skandálů a geopolitických hrozeb se oblast nemovitostí stala oblíbeným cílem investorů. Realitní odborníci se podílejí na primární emisi akcií, komplexních daňových strukturách, finančních alternativách, stavitelských dohodách na základě společné majetkové účasti, systému omezeného partnerství, alternativách úrokového zajištění, obchodních akvizicích a prodejích, ocenění nemovitostí a místní daňové problematice.
Investice do nemovitosti již dlouhou dobu patří v České republice k oblíbenému druhu investování. Investice do nemovitosti byla před rokem 1989 jedinou alternativou, kam jinam uložit peníze než na vkladní knížku. Pro mnoho lidí představuje investice do nemovitosti lákavou možnost rozmnožit své peníze i dnes. Jednoduchá rovnice výhodně koupit a výhodně prodat nemovitost v sobě ale také obsahuje mnoho neznámých.
 
Investicí do nemovitosti si investor pořizuje reálný majetek, na který si může „sáhnout” na rozdíl od akcií nebo státních dluhopisů.
 
Investice do nemovitosti může mít i podobu nákupu podílů do nemovitostních fondů nebo akcií nemovitostních společností. V tomto případě se ale jedná spíše o finanční investici než o investici do nemovitosti.