O nás

Filozofie skupiny RealData Partner je postavena na naprosté otevřenosti vůči klientům. Realitní trh dosud těžil z informační asymetrie – zájemci o nemovitosti neměli dostatek informací, podle nichž by mohli posoudit výhodnost či nevýhodnost pořizované nemovitosti.

RealData Partner poskytují svým partnerům i klientům nejaktuálnější informace z realitního trhu a dávají k dispozici na výběr ekonomicky výhodné nemovitosti. RealData Partner dohlížejí na kvalitu a profesionalitu prodávané nemovitosti a developerských projektů. Při prodeji dbáme na to, aby přemírou inzerce a neodborných postupů při prodeji, nebyla hodnota nemovitosti na trhu poškozena neodborností prodeje a tím následně snižována prodejní cena. Z tohoto opatření profituje celá skupina RealData Partner její partneři a klienti.

Náš cíl – zhodnocení investic a minimalizace možných rizik - dosahujeme prostřednictvím inovativních investičních postupů, strukturovaného investičního rozhodování a promyšleného řízení finančních rizik. Schopnosti, zkušenosti a zaměření na potřeby partnerů a klientů jsou klíčové předpoklady našeho úspěchu a spokojenosti. Dlouhodobé partnerství mezi společností a jejími klienty je založeno na vzájemné důvěře vybudované na základě prokazatelných výsledků a bezchybných služeb.

Naše zkušenosti v oblasti nemovitostí

Domníváme se, že díky našim zkušenostem a znalostem jsme schopni poskytovat odborné služby té nejvyšší kvality, překračovat očekávání našich klientů a pomáhat jim úspěšně realizovat jejich investice. Námi nabízená řešení jsou zaměřena na obvyklé problémy a záležitosti spojené s investicemi v oblasti nemovitostí.

Námi nabízená řešení jsou zaměřena na obvyklé problémy a záležitosti spojené s investicemi v oblasti nemovitostí; patří mezi ně:

  • analýzy návratnosti investic a jejího možného kolísání s využitím statistických metod,
  • analýzy daňových rizik a daňového plánování, analýzy právních rizik, řízení právních rizik vyplývajících ze složité legislativy, místních tradic a regulačního prostředí,
  • snižování daní týkajících se investic do nemovitostí pomocí daňového plánování a asistence při zajišťování dodržování příslušných požadavků,
  • získávání finančních prostředků ke zvýšení celkové ziskovosti vašich investic,
  • provádění prověrky (independent business review) s cílem poskytnout věřitelům nezávislý pohled na vaši strategii, peněžní toky a podnikatelská a projektová rizika,
  • analýzy vašich nákladů a v případě potřeby pomoc při jejich snižování, určování nejvýhodnějšího okamžiku k prodeji investic a dosažení maximální návratnosti vložených investic během transakce,
  • podpora administrativní stránky řízení projektu, snížení administrativní zátěže vašich vlastních pracovníků a zajištění plynulé a efektivní komunikace a realizace úkolů.
  • Rozsah těchto služeb je v případech, kdy je to nutné, rozšířen ve spolupráci s uznávanými konzultanty z oblasti nemovitostí, aby bylo možné posoudit realizovatelnost celého projektu. Pozornost je věnována atraktivitě z pohledu případné klientely, plánům na vybudování pozice na trhu, prodeji zákazníkům a součástí služeb je také asistence při zlepšování těchto plánů v zájmu zvýšení pravděpodobnosti úspěchu.

Nabídka našich služeb v oblasti nemovitostí

Společnost RealData Partner vytvořila tým složený z odborníků v oblasti nemovitostí, kteří jsou připraveni poskytnout domácím i zahraničním investorům odbornou pomoc ve vztahu ke všem záležitostem souvisejícím s nemovitostmi. Naším záměrem je umožnit investorům maximalizovat investované finanční prostředky a zároveň minimalizovat rizika vyplývající z investic do nemovitostí v daném regionu.


Díky využívání odborných znalostí celé řady specialistů máme přehled o problémech spojených s výstavbou, vlastnictvím, pronájmem a prodejem majetku, a poskytujeme komplexní služby mnoha různým realitním společnostem a uživatelům nemovitostí. Společnost RealData Partner poskytuje služby v oblasti nemovitostí v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Odborníky společnosti RealData Partner spojuje firemní kultura, založená na spolupráci, která podporuje bezúhonnost, tvorbu významné hodnoty pro trh a klienty, vzájemnou oddanost. Pracovníci společnosti RealData se neustále vzdělávají, získávají podnětné zkušenosti a obohacující příležitosti pro rozvoj kariéry, průběžně posilují firemní odpovědnost, budují důvěru veřejnosti a pozitivně ovlivňují okolní prostředí.