Partner

Myšlence aktivně se zapojit do činnosti prospívající druhým se skupina REALDATA dlouhodobě věnuje již řadu let. Hlásí se k principům obchodní  odpovědnosti a směřuje svůj rozvoj do investičních nákupů nemovitostí z vlastních zdrojů a ze zdrojů PARTNERŮ.

 

Skupinu REALDATA PARTNER spojují obchodní aktivity spojené s nákupem nemovitostí s přesně danou výnosností. Ke každému nákupu se přihlíží jako ke krátko nebo dlouhodobé investici, kde musí být naprosto jasná výnosnost.
 
Ve světě markantně roste zájem o obchodování s nemovitostmi formou skupinového investování. Proto REALDATA PARTNER nabízí svým partnerům i vlastní kapitál, který do kupované nemovitosti vloží a společně čekáme na navrácení investice a vytvoření plánovaného zisku.
 
Struktura REALDATA PARTNER je z řad zahraničních i domácích investorů, mezi klienty patří instituce i privátní vlastníci průmyslových nebo komerčních nemovitostí, kteří mají zájem o  úspěšnou realizaci svých záměrů a investic v ČR.